Reflexná masáž chodidla

- sa môže používať u celej rady porúch, k prevencii aj k liečbe. Tento spôsob prírodného liečenia patrí medzi najstaršie terapie vôbec, a v dávnoveku bol používaný napr. v Číne, ale tiež aj v Egypte. Základom reflexnej terapie je fakt, že stimulovaním segmentov na koži sa vyvoláva reakcia u vzdialených orgánov. To znamená, že každý orgán ľudského tela je vpísaný na chodidlách a má tam svoje miesto. Masírovaním tohto miesta dosahujeme stimuláciu jemu zodpovedajúcemu orgánu. Takto môžeme prejsť na chodidlách všetky vnútorné orgány, ale aj celý pohybový aparát, čo prináša okamžitú blahodárnu reakciu v celom tele. Reflexná masáž je zároveň aj silná relaxačná technika, ktorá prináša hlboké uvoľnenie a zbavuje stresu.